W ofercie pracowni znajdą się warsztaty z przedstawicielami zarówno ginących zawodów rzemieślniczych, takich jak introligator, poligraf, typograf, drukarz, jak i ze specjalistami z dziedziny edytorstwa, projektowania opierającego się na nowoczesnych osiągnięciach technologicznych. PRACOWNIA DRUKU wyposaży uczestników kursów w konkretne umiejętności np. składanie książki czy projektowanie kroju pisma.