ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO W TRYBIE ZAPYTANIA O CENĘ zakupu materiałów klasyfikowanych jako biurowe

10.08-09.09.2018

Fundacja OPEN MIND zaprasza do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania o cenę zakupu materiałów klasyfikowanych jako biurowe przeznaczonych do realizacji zajęć pozalekcyjnych i pozaszkolnych prowadzonych w ramach projektu pt. „Eko-eksperyment! Nowe technologie w nauczaniu przedmiotów matematyczno-przyrodniczych z elementami przedsiębiorczości i Eko rozwiązań” na który Zamawiający dostał dofinansowanie w na podstawie umowy o dofinansowanie Projektu nr RPDS.10.02.02-02-0029/17-00 Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego 2014 – 2020.   Informacja i załącznik do pobrania PDF >> Informacja i załącznik do pobrania WORD >> Zamawiający – Beneficjent FUNDACJA OPEN MIND, Adres: Średzka 39a/4, 54-001 Wrocław, tel. 717334431, NIP.: 8992738982   FE_PR-DS-UE_EFS-poziom-PL-black

Cena:

DARMOWE

ZAPISZ SIĘ

informacja o zapisach
w treści opisu warsztatów