ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/2018 dot. zakup drukarek 3D

30.03-12.04.2018, do godz. 15.00

W związku z otrzymaniem dofinansowania Fundacja OPEN MIND zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty handlowej na zakup 5 sztuk drukarek 3D na potrzeby i w związku z realizacją projektu pt. „Eko-eksperyment! Nowe technologie w nauczaniu przedmiotów matematyczno-przyrodniczych z elementami przedsiębiorczości i Eko rozwiązań” na który Zamawiający dostał dofinansowanie w na podstawie umowy o dofinansowanie Projektu nr RPDS.10.02.02-02-0029/17 Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2014 – 2020. Termin składania ofert: ​ 12.04.2018 r., do godz. 15:00. ​ Zapytanie ofertowe do pobrania wraz z załącznikami. Zapytanie_ofertowe nr 1.2018 Fundacja OpenMind wersja edytowalna Zapytanie_ofertowe nr 1.2018 Fundacja OpenMind FE_PR-DS-UE_EFS-poziom-PL-black

Cena:

DARMOWE

ZAPISZ SIĘ

informacja o zapisach
w treści opisu warsztatów