AKADEMIA MŁODEGO LIDERA

17-21.02.2020, 10:00-15:30

Zajęcia warsztatowe skierowane do młodzieży w wieku 10-14 lat mające na celu rozwój kompetencji liderskich i managerskich:

 • kierowanie pracą zespołu, rozwiązywanie konfliktów, wyznaczanie i realizacja celów,
 • umiejętność autoprezentacji i wystąpień publicznych, komunikacja i udzielanie konstruktywnej informacji zwrotnej,
 • kreatywne rozwiązywanie problemów.

Warsztaty prowadzone są w sposób aktywny i kreatywny. Każda kompetencja jest przez młodzież trenowana i omawiana podczas wspólnej dyskusji. Prowadząca opowiada proste przykłady z życia szkolnego, rówieśniczego oraz biznesu, w których można zastosować poznawaną wiedzę. Uczestnicy warsztatów otrzymają również materiały do realizacji ćwiczeń i zbiór omawianych zagadnień, by móc powracać do treści w dowolnej chwili. Trenerka posługuje się takimi metodami pracy, jak prezentacja multimedialna, film, arkusze pracy indywidualnej, testy predyspozycji, odgrywanie scenek, dyskusja, omawianie przykładów, praca grupowa i elementy coachingu.

Po zajęciach każdy z uczestników otrzyma kilka osobistych wskazówek do dalszej pracy nad rozwojem kompetencji liderskich.

Poznaną wiedzę uczestnicy będą mogli wykorzystać w następujących sytuacjach:

 • Zdobycie większej pewności siebie w sytuacjach wystąpień w szkole, prezentacji, odpowiedzi ustnych, egzaminach oraz innych życiowych sytuacjach.
 • Poznanie własny chcech, kompetencji i predyspozycji do zarządzania projektami i zespołem projektowym zarówno w szkole, jak i realizując własne pasje lub później w życiu zawodowym.
 • Rozwój umiejętności prowadzenia konstruktywnej dyskusji, zadawania pytań i udzielania informacji zwrotnej. Przy tym – zasady i techniki asertywnej komunikacji, przyjmowania krytyki i uważnego słuchania.
 • Umiejętność wykorzystania technik i strategii zarządzania zespołem i projektami zarówno w realizacji projektów szkolnych, jak i realizacji własnych pasji i zainteresowań.
 • Zyskanie nowego szerszego spojrzenia na problemy i poszerzenie narzędzi do ich konstruktywnego i kreatywnego rozwiązywania.
 • Nabycie wiedzy i podstawowej umiejętności rozwiazywania konfliktów z rówieśnikami, rodzicami, nauczycielami, innymi osobami.

PONIEDZIAŁEK. Poznaje siebie i swoje kompetencje liderskie

Realizacja testów z zakresu posiadanych kompetencji przywódczych i liderskich. Omówienie dotychczasowych znanych sposobów zarządzania zadaniami. Zdefiniowanie konstruktywnego podejścia do problemów, konfliktów, zadań i projektów. Budowanie poczucia własnej wartości i pewności siebie na zasobach wewnętrznych. Odkrywanie własnej motywacji i tego, co już posiadam, aby odnieść sukces!

WTOREK. Komunikacja jako podstawa budowania relacji

Poznanie się i ustalenie zasad wspólnej pracy. Omówienie tematu zajęć i sposobów pracy. Poznanie zasad zdrowej komunikacji. Trening umiejętności uważnego słuchania, zadawania pytań, reagowania na krytykę, przekazywania pozytywnej i negatywnej informacji zwrotnej. Trening asertywności i nie ulegania presji otoczenia. Poznanie technik i strategii komunikacji. Radzenie sobie z agresją słowną ze strony innych. Jak komunikować się w zespole projektowym, aby dobrze zorganizować zespół i pracę. Rola ustalenia zasad komunikacji w zespole.

ŚRODA. Rozwiązywanie problemów i kreatywne podejście do wyzwań

Poznanie nowej, kreatywnej perspektywy problemu – jak można do niego podejść od twórczej strony? Poznanie i trening wybranych strategii rozwiązywania trudności. Omówienie możliwych trudności, jakie mogą wystąpić w pracy zespołowej. Poznanie znaczenia szacowania ryzyka i wypracowania alternatywnych rozwiązań. Nabycie umiejętności wyciągania wniosków z porażek i traktowania wyzwań, jako szans do rozwoju.

CZWARTEK. Rozwiązywanie konfliktów w zespole

Poznanie konfliktu-czym jest, jak dochodzi do konfliktów, jak eskaluje konflikt? Poznanie metod i strategii radzenia sobie z konfliktami. Jak rozpoznać co jest prawdziwą przyczyną konfliktu? Kim jest mediator i jak można zostać młodzieżowym mediatorem? Wybór i opracowanie konstruktywnych metod rozwiązywania konfliktów. W jakiś sposób konflikt można wykorzystać do budowania relacji i jakie korzyści może przynieść konflikt? Jak komunikować się w sytuacjach konfliktowych. Jak ograniczyć możliwość rozwijania się destruktywnych sytuacji konfliktowych?

PIĄTEK. Kreatywność i uważność to podstawowe cechy lidera

Omówienie kim jest prawdziwy lider i jakie cechy powinien posiadać. Omówienie przykładów i strategii zarządzania projektami. Realizacja wspólnego projektu zespołowego. Dyskusja na temat odnalezienia się w realizacji wspólnego projektu i wyciagnięcie wniosków. Podsumowanie wszystkich informacji i zabawa sprawdzająca wiedzę. Rozdanien dyplomów i uroczyste pożegnanie się.

Uczestnicy otrzymują wszelkie materiały do realizacji zajęć. Na koniec młodzież otrzymuje dyplomy uczestnictwa i osobistą informację na temat swoich umiejętności od trenera.

Sprawdź cały program KREATYWNYCH FERII >>>>> KLIKNIJ TUTAJ!

..............................................................................................................................................................................................................................................................................

CENA:

1) 445 zł cena cyklu/turnusu. Przy zapisie rodzeństwa otrzymasz 80 zł rabatu od całości kwoty. (*)

2) 89 zł za pojedynczy warsztat + obiad

CO OBEJMUJE CENA?

 • zajęcia warsztatowe
 • wodę, soki i ciepłe napoje podczas warsztatów
 • wyżywienie - obiad ( zupa+ drugie danie)

RAMOWY PLAN DNIA WARSZTATOWEGO

10:00 - 12:00 – zajęcia warsztatowe cz.1

12:00 - 12:30 - przerwa w zajęciach, obiad (zupa)

12:30 – 15:00 – zajęcia warsztatowe cz. 2

15:00 -15:30 – obiad (II danie)

*Istnieje możliwość przyjścia do Krzywego Komina  wcześniej od godz. 7.30 na śniadanie i pozostania w obiekcie na podwieczorek do godz. 16.30. Opcja dostępna za dodatkową opłatą.

REGULAMIN "ZIMOWE FERIE" W CRZ KRZYWY KOMIN [POBIERZ]

Prowadzący: Patrycja Dorsz vel Drożdż

Wiceprezes Stowarzyszenia Wrocławskie Centrum Mediacji, Mediator rodzinny i gospodarczy, trener rozwoju, coach, właścicielka firmy szkoleniowo-coachingowej SENSIVIA, wykładowca DSW z zakresu komunikacji i zarządzania, doktorantka na Wydziale Nauk Pedagogicznych DSW. od wielu lat realizuje projekty na rzecz promowania idei mediacji i polubownego rozwiązywania konfliktów. Szczególnie interesuje się konfliktami rodzinnymi - na ten temat prowadzi badania doktorskie i pogłębia nieustannie swoją wiedzę na licznych szkoleniach. Autorka wielu artykułów z zakresu komunikacji, budowania relacji i rozwiązywania konfliktów.

Cena:

445 zł 400 zł

89 zł - 1 dzień

Ilość miejsc:

15

Miejsce wydarzenia:

CRZ Krzywy Komin

ZAPISY ZAMKNIĘTE