KURS PIERWSZEJ POMOCY

16.11.2018, 18:00 - 21:00

Zapraszamy na szkolenie z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej!

Prowadzimy edukacje w zakresie udzielania pierwszej pomocy. Profesjonalny sprzęt szkoleniowy oraz doświadczanie zaczerpnięte z oddziałów i ambulansów ratunkowych pozwala na umiejętne przekazanie wiedzy teoretycznej oraz praktycznej naszym szkolonym. Na naszych szkoleniach zapoznajemy uczestników z zasadami udzielania pierwszej pomocy, uświadamiamy role ratownictwa społecznego i konieczności niesienia pomocy. Zwracamy szczególna uwagę na prace z fantomami szkoleniowymi, dokładność oraz prawidłowe wykonywanie technik przywracania podstawowych parametrów życiowych.

Warunki dydaktyczne szkolenia:

1. Szkolenie prowadzone w formie seminarium.

2. Czas trwania szkolenia obejmuje 3 godziny zegarowe.

3. Szkolenie dedykowane dla osób dorosłych.

4. Szkolenie ma na celu:

  • zapoznanie uczestników szkolenia z podstawowymi zasadami udzielania pierwszej pomocy;
  • uświadomienie roli ratownictwa społecznego i konieczności udzielania pierwszej pomocy na miejscu wypadku.
Temat zajęć: 1. Podstawy prawne udzielania pierwszej pomocy, motywacja do udzielenia pierwszej pomocy- "Przełam się". 2. Bezpieczeństwo na miejscu wypadku, zabezpieczenia miejsca. 3. Wzywanie pomocy. 4. Kontrola czynności życiowych. 5. Stany zagrożenia życia. 6. Zadławienie (wykład + ćwiczenia). 7. Złamania, zwichnięcia, sposoby unieruchamiania (wykład + ćwiczenia). 8. Oparzenia, porażenie prądem elektrycznym, wstrząs, nagłe zachorowania. 9. Rany i krwotoki (wykład + ćwiczenia). Zamierzenia:
  • znajomość zasad bezpieczeństwa w czasie udzielania pomocy;
  • znajomość zasad udzielania pierwszej pomocy;
  • umiejętność rozpoznawania stanów zagrożenia dla życia poszkodowanego
  • umiejętność niesienia pomocy osobom poszkodowanym.

Szkolenie zostanie przeprowadzone zgodnie z wytycznymi Europejskiej Rady Resuscytacji ( ERC European Resuscitation Council) z 2010.

Szkolenie zostanie przeprowadzone zgodnie z zamierzeniami  Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 stycznia 2012 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. 2012 Nr 0 z dnia 17.02.2012, poz. 186)

Osoby prowadzące szkolenie mają stosowne uprawnienia, o których mowa w Ustawie o Państwowym Ratownictwie Medycznym z dnia 8 września 2006 (Dz.U.06.191.1410 z dnia 20.10.2006)

     

Cena:

DARMOWE

Ilość miejsc:

30

Miejsce wydarzenia:

CRZ Krzywy Komin, Dubois 33-35A, Wrocław

ZAPISY ZAMKNIĘTE