DYŻUR MEDIATORA - BEZPŁATNE KONSUTACJE

04.03.2020, 17:00 - 19:00

Wrocławskie Centrum Mediacji we współpracy z Krzywym Kominem zaprasza do skorzystania z bezpłatnych porad mediatora w kwestiach konfliktów rodzinnych, sąsiedzkich, gospodarczych.

Jeśli obecnie doświadczasz konfliktu, jesteś uczestnikiem sprawy sądowej i rozważasz skorzystanie z mediacji w celu podjęcia próby polubownego rozwiązania sporu - na spotkaniu możesz uzyskać informacje czy Twoja sprawa może zostać skierowana do mediacji.

Dowiesz się także jak przebiega mediacja, jak wygląda ugoda mediacyjna, jakie warunki muszą zostać spełnione, aby mediacja mogła zostać zrealizowana. Poznasz korzyści wynikające z pozasądowego rozstrzygnięcia sporu oraz omówisz  problem.

Dyżury pełnić będzie Patrycja Dorsz vel Drożdż Mediator Wrocławskiego centrum Mediacji, wpisany na listę mediatorów sądowych Sądu Okręgowego.

W formularzu zgłoszeniowym, w polu UWAGI proszę wpisać wybraną godzinę.

  • 17.00-18.00
  • 18.00-19.00

Na jedno spotkanie przypada jedna godzina. Decyduje kolejność zgłoszeń.

.........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Prowadzący: Patrycja Dorsz vel Drożdż

Wiceprezes Stowarzyszenia Wrocławskie Centrum Mediacji, Mediator rodzinny i gospodarczy, trener rozwoju, coach, właścicielka firmy szkoleniowo-coachingowej SENSIVIA, wykładowca DSW z zakresu komunikacji i zarządzania, doktorantka na Wydziale Nauk Pedagogicznych DSW. od wielu lat realizuje projekty na rzecz promowania idei mediacji i polubownego rozwiązywania konfliktów. Szczególnie interesuje się konfliktami rodzinnymi - na ten temat prowadzi badania doktorskie i pogłębia nieustannie swoją wiedzę na licznych szkoleniach. Autorka wielu artykułów z zakresu komunikacji, budowania relacji i rozwiązywania konfliktów.

Cena:

DARMOWE

Ilość miejsc:

2

Miejsce wydarzenia:

CRZ Krzywy Komin

ZAPISY ZAMKNIĘTE