GRUPA WSPARCIA DLA RODZIN OSÓB UZALEŻNIONYCH

25.06.2020, 18:00 - 19:30

Grupa wsparcia skierowana jest do osób pochodzących z rodzin z problemem uzależnienia, współuzależnionych i przeżywających kryzys psychiczny spowodowany nadużywaniem substancji psychoaktywnych (alkohol, narkotyki) przez bliską osobę.

Spotkania dadzą możliwość wymiany doświadczeń, zdobycia wiedzy, a jednocześnie pracy własnej pod okiem terapeuty uzależnień. Będzie można bezpiecznie ujawniać skrywane emocje i porozmawiać nad rozwiązaniem codziennych problemów. Mając w swoim otoczeniu czy rodzinie osoby uzależnione można - niezależnie od sposobu postępowania osoby uzależnionej - poprawić jakość swojego życia oraz życia swoich dzieci.

Skorzystaj z pomocy i wsparcia. Spotkania odbywają się raz w tygodniu w małych grupach (6-12 osób).

Zapisy odbywają się na poszczególne terminy. Cena: 35 zł/spotkanie.

Wszystkie terminy spotkań (czwartki, godz. 18:00-19:30):

czerwiec: 4, 18, 25

.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Szanowni Państwo informujemy o wzmożonych środkach ostrożności i zasadach sanitarnych obowiązujących w CRZ Krzywy Komin:

  • Każda osoba wchodząca do budynku ma obowiązek zdezynfekować ręce (pojemniki z płynem dezynfekującym znajdują się w widocznym miejscu).
  • W obiekcie jest stały dostęp do płynu dezynfekującego dla odwiedzających.
  • Wszystkie sale są regularnie wietrzone, sprzątane i dezynfekowane.
  • Prowadzący warsztaty znają procedury postępowania na wypadek podejrzenia zakażenia koronawirusem lub zachorowania na COVID-19.
  • Osoby wchodzące do budynku mają obowiązek zakrywania ust i nosa.
  • Liczebność grup dostosowana jest do aktualnych zaleceń Ministra Zdrowia.
  • W warsztatach mogą uczestniczyć jedynie osoby niewykazujące objawów COVID-19.

Prowadzący: Leszek Olszewski

Terapeuta, prowadzi psychoterapię rodzinną, terapie indywidualne osób uzależnionych, współuzależnionych, a także będących w kryzysie. Specjalista psychoterapii uzależnień w trakcie certyfikacji. Swoją działalność kieruje do osób zmagających się z uzależnieniem, ich najbliższych, a także wszystkich, którzy potrzebują konsultacji, wsparcia, zrozumienia i porady. Pomaganie innym było jego pragnieniem odkąd skończył własną terapię. Teraz oddaje innym to, co sam wcześniej otrzymał. Kocha ludzi i wierzy w nich. Rodzina jest jego zacisznym portem.

Cena:

35 zł

Ilość miejsc:

12

Miejsce wydarzenia:

CRZ Krzywy Komin

ZAPISY ZAMKNIĘTE