Kurs malarstwa olejnego 1: podstawowe kształty w czerni i bieli (grupa powyżej 17 lat)

02-03.07.2018, 18:00-20:30

Kurs będzie prowadzony zarówno w języku angielskim jak i polskim (kurs dwudniowy).

Kurs jest odpowiedni dla początkujących i profesjonalistów, uczy on jak realistycznie malować farbami olejnymi. Opierając się na malowaniu podstawowych kształtów, w tym sześcianu, cylindra i kuli, które zostaną ustawione jako martwa natura. Rozwijanie głębokiego zrozumienia tych form pomoże ci stworzyć bardzo złożone kształty podczas malowania. Kurs składa się z około 20% teorii i 80% praktyki. Kurs pomoże ci rozwinąć umiejętność tworzenia sztuki, a także umiejętności językowe i specyficzne dla malarstwa.

Podstawowe materiały do malowania (farby, pędzle, paleta i inne materiały) będą musiały być zakupione oddzielnie przez uczniów. Lista materiałów i dostawców zostanie dostarczona po rejestracji na kurs. Proszę wziąć pod uwagę czas na wysyłkę materiałów przed rozpoczęciem kursu.

Dyplom ukończenia kursu dostępny na życzenie, koszt 40 zł.

Podczas kursu nauczysz się m.in.:

 • Jak pracować z prostą czarną i białą paletą olejną.
 • Jak mieszać i blendować różne wartości (jasne i ciemne tony).
 • Jak używać metody Alla prima—przetłumaczone z języka włoskiego oznacza pierwszy obraz, malowany na mokrym na mokre.
 • Jak stosować proporcje i perspektywę.
 • Jak wyznaczyć początkowy rysunek tylko za pomocą farb.
 • Jak tworzyć ostre lub gładkie krawędzie.
 • Metody archiwalne i materiały do malowania olejów.
 • Jak malować i czyścić pędzle bez rozpuszczalników (co oznacza mniej zawrotów i bólów głowy)
Program kursu: Kurs malarstwa olejnego 1: podstawowe kształty w czerni i bieli (składa się z dwóch części/dni, nie ma możliwości zapisania się tylko na jeden dzień)
 • 2.07.2018 18-20:30 (2,5 godziny)
 • 3.07.2018 18:00-20:30 (2,5 godziny)

W ofercie naszych warsztatów dostępne są 2 inne cykle malarstwa olejnego kontynuujące naukę: Cykle są od siebie niezależne. Możliwe jest zapisanie się tylko na wybrany warsztat.

Przykładowe prace prowadzącego znajdziecie na: www.mantaspoderys.com

11111

Oil painting course 1: basic shapes in black and white

Course suitable for beginners and professionals who would like to learn or improve how to paint realistically in oil paint. Basic shapes, which include cube, cylinder and sphere, will be set up as a still life. Developing a deep understanding of these forms will help you to create very complex shapes when painting. It is about 20% theory and 80% practice. The course will help you to develop your art and of course English skills and terms specific to painting.

Basic professional painting supplies (paints, brushes, palette, and other supplies) will be required to be purchased separately by the students. Materials and suppliers list will be provided upon registration for the course. Please allow time for shipment prior to the start of the course.

Course completion diploma available on request, cost 40zl.

On this course you will learn:

 • How to work with simple black and white oil paint palette.
 • How to mix and blend different values (light and dark tones)
 • Alla prima method. Translated from Italian meaning first painting, painted wet on wet.
 • Proportions and perspective
 • How to mark out initial drawing using paint.
 • How to create sharp or smooth edges.
 • Archival methods and materials for oil painting.
 • How to paint and clean your brushes without solvents, (which means no more dizziness or headaches).
Schedule of course: Oil painting course 1: basic shapes in black and white
 • 2.07.2018 18:00-20:30 (2,5 hrs)
 • 3.07.2018 18:00-20.30 (2,5 hrs)

The course consists of three parts: The courses  are independent of each other. It is possible to sign up only at the selected workshop.

Samples of teacher's artworks are available on a website: www.mantaspoderys.com


Zapraszamy również na inne kursy/ Other courses:

Prowadzący: Mantas Poderys

Profesjonalny i wielokrotnie nagradzany artysta, który ukończył studia w National College of Art and Design w Irlandii. Artysta od najmłodszych lat pracuje z realistycznym malarstwem i rysunkiem. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------A professional and award-winning artist, who has completed his studies in National College of Art and Design in Ireland. An artist from an early age, Mantas works with realistic painting and drawing.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------www.mantaspoderys.com

Cena:

100 zł

Ilość miejsc:

15

Miejsce wydarzenia:

CRZ Krzywy Komin

ZAPISY ZAMKNIĘTE