Kurs malarstwa olejnego 3: realistyczny portret w kolorze (grupa powyżej 17 lat)

30.06.2018, 9:00-17:00

Kurs będzie prowadzony w języku angielskim.

Przed rozpoczęciem kursu zaleca się ukończenie kursu portretowego czarno-białego 2. Jest to kurs bardziej zaawansowany, ale odpowiedni dla każdego, początkujących i profesjonalistów. Będziesz pracował z własną fotografią. Wraz z ukończeniem kursu będziesz miał skończony portret. Mówi się, że portret jest najtrudniejszą rzeczą do namalowania, kiedy umiesz już go namalować, możesz malować wszystko. Kurs (z przerwą na lunch) składa się z około 20% teorii i 80% praktyki. Kurs pomoże ci rozwinąć umiejętność tworzenia sztuki a także umiejętności językowe i specyficzne dla malarstwa.

Podstawowe materiały do malowania (farby, pędzle, paleta i inne materiały) będą musiały być zakupione oddzielnie przez uczniów. Lista materiałów i dostawców zostanie dostarczona po rejestracji na kurs. Proszę wziąć pod uwagę czas na wysyłkę materiałów przed rozpoczęciem kursu.

Dyplom ukończenia kursu dostępny na życzenie, koszt 40 zł.

Podczas kursu nauczysz się m.in.:

 • Jak pracować z prostą i skuteczną paletą 6 kolorów. Włączając biały, żółty, czerwony, niebieski, brązowy i czarny.
 • Jak łączyć realistyczne odcienie skóry.
 • Jak dopasować dowolny kolor.
 • Jak zrównoważyć wartość chromatyczną koloru.
 • Jak wyznaczyć proporcje twarzy.
 • Jak używać metody Alla prima—przetłumaczone z języka włoskiego oznacza pierwszy obraz, malowany na mokrym na mokre.
 • Jak korzystać z metody laserunku – polegającej na nakładaniu przezroczystej lub półprzezroczystej warstwy farby, zmieniającej ton lub barwę niższych warstw obrazu.
 • Jak tworzyć ostre lub gładkie krawędzie.
 • Jak malować i czyścić pędzle bez rozpuszczalników (co oznacza mniej zawrotów i bólów głowy).
Kurs składa się z 3 cykli: Cykle są od siebie niezależne. Możliwe jest zapisanie się tylko na wybrany warsztat. Zapraszamy również na inne kursy:

Przykładowe prace prowadzącego znajdziecie na: www.mantaspoderys.com

11111

Oil painting course 3: realistic portrait in colour

Black and white portrait course 2 is recommended to complete prior to starting this course. This is a more advanced course but suitable for beginners and professionals. You will paint from your own photograph. Upon course completion you will have a finished portrait. It is said that a portrait is the hardest thing to paint, once you can paint it, you can paint anything. Course is fast paced (with a lunch break) and is about 20% theory and 80% practice. It will help you to develop your art and of course English skills and terms specific to painting.

Basic professional painting supplies (paints, brushes, palette, and other supplies) will be required to be purchased separately by the students. Materials and suppliers list will be provided upon registration for the course. Please allow time for shipment prior to the start of the course.

Course completion diploma available on request, cost 40zl.

On this course you will learn:

 • How to work with simple and effective 6 colours oil paint palette. These will include white, yellow, red, blue, brown and black.
 • How to mix realistic flesh tones.
 • How to match any colour.
 • How to balance colour’s chromatic value.
 • Proportions of the face.
 • Alla prima method. Translated from Italian meaning first painting, painted wet on wet.
 • Glazing methods.
 • How to create sharp or blended edges.
 • How to work and clean your brushes without solvents, which means no more dizziness or headaches.
The course consists of three parts: part 1: 25.06.18, 10:00-16:00 / 02-03.07.18, 18:00-20:30 part 2: 27.06.2018, 10:00-16:00 / 04-05.07.2018, 18:00-20:30 The courses  are independent of each other. It is possible to sign up only at the selected workshop. Other courses:

Samples of teacher's artworks are available on a website: www.mantaspoderys.com

Program warsztatów

 • Kurs malarstwa olejnego 3: realistyczny portret w kolorze
 • 30.06.2018
 • 9:00-12:30 13:30-17:00 (7godzin) 240zł
 • Promocja: 180zł za 7 godzin. Promocja obowiązuje przy zakupie do 31.05.
 • Oil painting course 3: realistic portrait in colour
 • 30.06.2018
 • 9:00-12:30 13:30-17:00 (7hrs) 240zl
 • Promo: 180zl for 7 hours. Promo till 31.05.

Prowadzący: Mantas Poderys

Profesjonalny i wielokrotnie nagradzany artysta, który ukończył studia w National College of Art and Design w Irlandii. Artysta od najmłodszych lat pracuje z realistycznym malarstwem i rysunkiem. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------A professional and award-winning artist, who has completed his studies in National College of Art and Design in Ireland. An artist from an early age, Mantas works with realistic painting and drawing.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------www.mantaspoderys.com

Cena:

140 zł

Ilość miejsc:

15

Miejsce wydarzenia:

CRZ Krzywy Komin

ZAPISZ SIĘ* Pamiętaj, że każde pole w formularzu zgłoszeń powinno być uzupełnione.