Kurs malarstwa olejnego

16.09-28.10.2018, 11:00-14:00

Kurs malarstwa olejnego

Kurs będzie prowadzony wyłącznie w języku angielskim!

Kurs jest odpowiedni dla każdego, początkujących i profesjonalnych artystów, chcących nauczyć się lub rozwinąć swoje umiejętności malowania. Podczas tego kursu poznasz potrzebne techniki i wskazówki dotyczące malarstwa. Głównym celem kursu jest rozwój umiejętności uczniów w sposób indywidualny a nie grupowy. Każdy z uczniów otrzyma od nauczyciela indywidualne i przystosowane do jego umiejętności wskazówki i poradnictwo. Jeśli uczestnik jest na bardziej zaawansowanym poziomie, otrzyma on bardziej zaawansowane porady.

Wymagany wiek uczestników: od 17 lat.

Profesjonalny artysta Mantas Poderys prowadzi kurs oparty na klasycznym nauczaniu wg zasady 80% praktyki i 20% teorii.

Podczas kursu nauczysz się m.in.:

• Jak pracować z prostą paletą kolorów.

• Jak łączyć i blendować różne wartości (jasne i ciemne tony)

• Jak dopasować i łączyć dowolny kolor.

• Jak tworzyć ostre i/lub gładkie krawędzie.

• Jak wyznaczyć proporcje.

​• Jak uzyskać wizualną głębię.

• Jak malować ze zdjęcia i martwej natury.

• Jak używać metody Alla prima - przetłumaczone z języka włoskiego oznacza pierwszy obraz, malowany mokrym na mokre.

• Jak zrównoważyć wartość chromatyczną koloru.

• Jak wyglądają archiwalne metody i materiały do malarstwa olejnego.

• Jak malować i czyścić pędzle bez rozpuszczalników.

e

Podstawowe materiały do malowania będą musiały być zakupione oddzielnie przez uczniów. Lista materiałów i dostawców zostanie dostarczona po rejestracji na kurs. Jest również możliwość złożenia zlecenia zakupu potrzebnych materiałów. Materiały są dodatkowo płatne, można je także zakupić samodzielnie, koszt: 90 złotych.  Płatności oraz zlecenia zakupu materiałów należy przesłać najpóźniej 2 dni przed rozpoczęciem kursu/lekcji!  >>> LISTA MATERIAŁÓW DO POBRANIA 

Istnieje możliwość zapisów na wybrane lekcje lub na pełny kurs składający się z 7 lekcji takich jak:

Lekcja 1: podstawowe kształty w czerni i bieli

Lekcja 2: martwa natura w kolorze

Lekcja 3: martwa natura, wiele obiektów w kolorze

Lekcja 4: detale portretu w kolorze

Lekcja 5: pełny portret w kolorze (zajęcia z modelem)

Lekcja 6: malowanie ze zdjęcia własnego wyboru

Lekcja 7: freestyle

Kiedy?

» Niedziele: 11:00-14:00

Zajęcia odbywają się w dniach:

         Wrzesień:                                              Październik:

  16.09 LEKCJA 1                                07.10 LEKCJA 4                               

  23.09 LEKCJA 2                               14.10 LEKCJA 5                        

  30.09 LEKCJA 3                               21.10 LEKCJA 6                         

                                                                      28.10 LEKCJA 7 


Na zakończenie każdej 3-godzinnej lekcji malarstwa uczeń powinien mieć ukończony obraz. Aby bardziej pogłębić wiedzę na temat rysunku, polecany jest udziału w dodatkowym kursie rysunku.

www.mantaspoderys.com

graphite_drawing_mantaspoderys_2015_web

Oil painting course

Course suitable for beginners and artists who would like to learn or improve their painting skills. The course is filled with tips and techniques. Most importantly the course’s aim is to develop students as individuals not as a group. Individual students will receive personal guidance from the tutor adjusted to their skill. What it means is that if a student is more advanced, he or she will receive more advanced tuition in person. A professional artist Mantas Poderys teaches the course which is about 20% theory and 80% practice. The course is based on classical teaching:

• How to work with basic colour palette.

• How to mix and blend different values (light and dark tones). • How to mach and mix exact colours. • How to create sharp or smooth edges. • How to paint and clean your brushes without solvents. • Perspective. • Sense of visual depth. • Alla prima painting method. Translated from Italian meaning first painting, painted wet on wet. • Introduction on archival methods and materials for oil painting. • How to draw from photo and still life.

 e

Its possible to sign up for selected classes or for full course of 7 classes:

Class 1: basic shapes in black and white

Class 2: still life in colour

Class 3: still life, multiple objects in colour

Class 4: portrait detail in colour

Class 5: full portrait in colour (with model)

Class 6: painting from a photograph of your choice

Class 7: freestyle


2When?

» Sundays: 11:00-14:00

Lessons of course:

         September:                                             October:

  16.09 LESSON 1                                07.10 LESSON 4                               

  27.09 LESSON 2                               14.10 LESSON 5                        

  30.09 LESSON 3                               21.10 LESSON 6                         

                                                                      28.10 LESSON 7 


At the end of each 3 hour painting class student should have a completed painting. In order to expand on the student’s knowledge drawing course would be a great addition.

Basic painting supplies (paints, brushes, palette, and other supplies) will be required to be purchased separately by the students. Materials and suppliers list will be provided upon registration for the course. Alternatively Krzywy Komin can order materials for 90 zł that should last for full course (maximum 2 days before the start of the class/ course).

Prowadzący: Mantas Poderys

Profesjonalny i wielokrotnie nagradzany artysta, który ukończył studia w National College of Art and Design w Irlandii. Artysta od najmłodszych lat pracuje z realistycznym malarstwem i rysunkiem. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------A professional and award-winning artist, who has completed his studies in National College of Art and Design in Ireland. An artist from an early age, Mantas works with realistic painting and drawing.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------www.mantaspoderys.com

Cena:

DARMOWE

Ilość miejsc:

10

Miejsce wydarzenia:

CRZ Krzywy Komin

ZAPISY ZAMKNIĘTE