Kurs realistycznego rysunku portretowego (grupa powyżej 17 lat)

08.07.2018, 10:00-16:00

Kurs będzie prowadzony zarówno w języku angielskim jak i polskim

Kurs jest odpowiedni dla początkujących jak i profesjonalistów. Składa się on z około 20% teorii i 80% praktyki. Kurs pomoże ci rozwinąć umiejętność rysowania a także umiejętności językowe wraz ze słownictwem specyficznym dla rysunku. Do stworzenia portretu będziesz używać wybranych i dostarczonych przez siebie fotografii.

Na tym kursie nauczysz się:

 • Jak narysować realistyczny portret ołówkiem grafitowym.
 • Poznasz metody i techniki rysowania za pomocą grafitu.
 • Jak uzyskać płynne przejścia między tonami.
 • Jak rysować warstwami
 • Metody mieszania odcieni.
 • Jak tworzyć ostre lub gładkie krawędzie.
 • Jak rysować realistyczne cienie i światła.
 • Jak kopiować różne tekstury.
 • Nauczysz się proporcji twarzy.
 • Sposobów wyznaczania rysunku.
Podstawowe profesjonalne materiały rysunkowe będą musiały być zakupione oddzielnie przez uczniów. Lista materiałów i dostawców zostanie dostarczona po rejestracji na kurs. Proszę wziąć pod uwagę czas na wysyłkę przed rozpoczęciem kursu. Dyplom ukończenia kursu dostępny na życzenie,

Kurs realistycznego rysunku portretowego

 • 8.07.2018 (5 godzin) 100 zł
 • 10:00-12:30/ przerwa (12:30-13:30)/ 13:30-16:00

Przykładowe prace prowadzącego znajdziecie na: www.mantaspoderys.com

ireland_graphite_drawing__mantaspoderys_2016_web

Realistic Portrait pencil drawing course

Course is suitable for beginners and professionals. It is about 20% theory and 80% practice. It will help you to develop your drawing skills and of course English skills with terms specific to drawing. You will draw from your own photographs to complete one portrait.

On this course you will learn:

 • You will learn how to render a realistic portrait with graphite pencils.
 • You will learn methods and techniques for drawing with graphite.
 • How to make smooth transitions between tones.
 • How to draw in layers
 • Methods of blending pencils.
 • How to create sharp or smooth edges.
 • How to draw realistic shadows and highlights.
 • How to replicate different textures.
 • You will learn proportions of the face.
 • Ways to mark out a drawing.

Basic professional drawing supplies will be required to be purchased separately by the students. Materials and suppliers list will be provided upon registration for the course. Please allow time for shipment prior to the start of the course.

Realistic Portrait pencil drawing course

 • 8.07.2018 (5 hrs) 100 zł
 • 10:00-12:30/ break (12:30-13:30)/ 13:30-16:00

Course completion diploma available on request, cost 40zl.

Samples of teacher's artworks are available on a website: www.mantaspoderys.com


Zapraszamy również na inne kursy/ Other courses:

Prowadzący: Mantas Poderys

Profesjonalny i wielokrotnie nagradzany artysta, który ukończył studia w National College of Art and Design w Irlandii. Artysta od najmłodszych lat pracuje z realistycznym malarstwem i rysunkiem. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------A professional and award-winning artist, who has completed his studies in National College of Art and Design in Ireland. An artist from an early age, Mantas works with realistic painting and drawing.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------www.mantaspoderys.com

Cena:

DARMOWE

Ilość miejsc:

15

Miejsce wydarzenia:

CRZ Krzywy Komin

ZAPISY ZAMKNIĘTE