Kurs rysunku za pomocą ołówka ze srebrną końcówką "Silverpoint" (grupa powyżej 17 lat)

25.06.2018, 18:00-20:30

Kurs będzie prowadzony zarówno w języku angielskim jak i polskim. Silverpoint - metoda rysowania za pomocą czystego srebra, znana również jako rysowanie cennym metalem. Jest to luksusowy rysunek, który na początku jest szary i matowy, a z upływem czasu zmienia kolor na brązowy. Jest to technika, która była używana przez starych mistrzów, w tym Leonardo da Vinci. Kurs jest odpowiedni dla początkujących jak i profesjonalistów. Będziesz pracować z własnymi zdjęciami. Na tym kursie dowiesz się: · Jak rysować realistycznie. · Jak używać srebra jako narzędzia. · Jak rysować warstwami. · Jak kopiować różne tekstury. · Jak rysować realistyczne cienie i światła. · Jak tworzyć ostre lub gładkie krawędzie. · Nauczysz się proporcji twarzy. · O metodach cieniowania. · Jak przygotować powierzchnię roboczą, tj. papier, karton.

Podstawowe profesjonalne materiały rysunkowe będą musiały być zakupione oddzielnie przez uczniów. Lista materiałów i dostawców zostanie dostarczona po rejestracji na kurs. Proszę wziąć pod uwagę czas na wysyłkę przed rozpoczęciem kursu. Dyplom ukończenia kursu dostępny na życzenie, koszt 40 zł.

Kurs rysunku za pomocą ołówka ze srebrną końcówką "Silverpoint" (grupa powyżej 17 lat) odbędzie się również 02.07.2018, 10:00-12:30

Przykładowe prace prowadzącego znajdziecie na: www.mantaspoderys.com

Zapraszamy również na inne kursy: Silverpoint drawing course

Silverpoint – drawing method using pure silver, otherwise known as metal point drawing. It’s a luxurious drawing that starts out grey and tarnishes/ changes colour to brown over time. This is a technique was used by old masters including Leonardo da Vinci. Course is suitable for beginners and professionals. You will work from your own photographs.

On this course you will learn: • How to draw realistically. • How to use silver as a medium. • How to draw in layers • How to replicate different textures. • How to draw realistic shadows and highlights. • How to create sharp or smooth edges. • Proportions of the face. • Methods for shading. • How to prepare working surface, ie, paper, board.

Basic professional drawing supplies will be required to be purchased separately by the students. Materials and suppliers list will be provided upon registration for the course. Please allow time for shipment prior to the start of the course.

Course completion diploma available on request, cost 40zl.

Other courses:

This cours will also take place  02.07.2018, 10:00-12:30 Samples of teacher's artworks are available on a website: www.mantaspoderys.com

Program warsztatów

  • Kurs rysunku za pomocą ołówka ze srebrną końcówką "Silverpoint"
  • 25.06.2018
  • 18:00-20:30 (2,5godzin) 60 zł
 
  • Silverpoint drawing course
  • 25.06.2018
  • 10:00-12:30 (2,5hrs) 60 zł
 

Prowadzący: Mantas Poderys

Profesjonalny i wielokrotnie nagradzany artysta, który ukończył studia w National College of Art and Design w Irlandii. Artysta od najmłodszych lat pracuje z realistycznym malarstwem i rysunkiem. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------A professional and award-winning artist, who has completed his studies in National College of Art and Design in Ireland. An artist from an early age, Mantas works with realistic painting and drawing.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------www.mantaspoderys.com

Cena:

60 zł

Ilość miejsc:

15

Miejsce wydarzenia:

CRZ Krzywy Komin

ZAPISY ZAMKNIĘTE