Kurs rysunku

15.09-27.10.2018, 11:00-14:00

Kurs rysunku

Kurs będzie prowadzony wyłącznie w języku angielskim!

Zlecenie zakupu należy dokonać maksymalnie 2 dni przed rozpoczęciem kursu/lekcji.

Kurs jest odpowiedni dla każdego, początkujących i profesjonalnych artystów, chcących nauczyć się lub rozwinąć swoje umiejętności rysowania. Podczas tego kursu poznasz potrzebne techniki i wskazówki dotyczące rysunku. Głównym celem kursu jest rozwój umiejętności uczniów w sposób indywidualny a nie grupowy. Każdy z uczniów otrzyma od nauczyciela indywidualne i przystosowane do jego umiejętności wskazówki i poradnictwo. Jeśli uczestnik jest na bardziej zaawansowanym poziomie, otrzyma on bardziej zaawansowane porady.

Wymagany wiek uczestników: od 17 lat.

Profesjonalny artysta Mantas Poderys prowadzi kurs, który składa się z około 20% teorii i 80% praktyki. Kurs opiera się na klasycznym nauczaniu.

Podczas kursu nauczysz się m.in.:

• Metod i technik rysowania za pomocą grafitu.

• Jak uzyskać płynne przejścia między tonami.

• Jak rysować warstwami.

• Metody mieszania odcieni.

• Jak tworzyć ostre lub gładkie krawędzie.

​• Jak kopiować różne tekstury.

• Perspektywy.

• Jak uzyskać wizualną głębię.

• Mierzenia proporcji.

• Jak rysować ze zdjęcia i martwej natury.

Podstawowe materiały do rysowania będą musiały być zakupione oddzielnie przez uczniów. Lista materiałów i dostawców zostanie dostarczona po rejestracji na kurs. Materiały są dodatkowo płatne, można je także zakupić samodzielnie, koszt: 35 złotych. >>> LISTA MATERIAŁÓW DO POBRANIA 

e

Istnieje możliwość zapisów na wybrane lekcje lub na pełny kurs składający się z 7 lekcji takich jak:

Lekcja 1: podstawowe kształty

Lekcja 2: martwa natura

Lekcja 3: martwa natura, wiele objektów

Lekcja 4: detale portretu

Lekcja 5: pełny portret

Lekcja 6: malowanie ze zdjęcia własnego wyboru

Lekcja 7: freestyle

Kiedy?

» Soboty: 11:00-14:00

Zajęcia odbywają się w dniach:

         Wrzesień:                                              Październik:

  15.09 LEKCJA 1                                06.10 LEKCJA 4                               

  22.09 LEKCJA 2                               13.10 LEKCJA 5                        

  29.09 LEKCJA 3                               20.10 LEKCJA 6                         

                                                                      27.10 LEKCJA 7                     


Na zakończenie każdej 3-godzinnej lekcji rysunku uczeń powinien mieć ukończony rysunek. Aby bardziej pogłębić wiedzę na temat rysunku, polecany jest udziału w dodatkowym kursie malarstwa.

 

http://www.mantaspoderys.com/

graphite_drawing_mantaspoderys_2015_web

Drawing course

Course suitable for beginners and artists who would like to learn or improve their drawing skills. The course is filled with tips and techniques. Most importantly the course’s aim is to develop students as individuals not as a group. Individual students will receive personal guidance from the tutor adjusted to their skill. What it means is that if the student is more advanced, he or she will receive more advanced tuition, in person.

A professional artist Mantas Poderys teaches the course which is about 20% theory and 80% practice. The course is based on classical teaching:

• Methods and techniques for drawing with graphite.

• How to make smooth transitions between tones. • How to draw in layers. • Methods of blending pencils. • How to create sharp or smooth edges. • How to replicate different textures. • Perspective. • Sense of visual depth. • Measuring. • Proportion. • How to draw from photo and still life.

 e

Its possible to sign up for selected classes or for full course of 7 classes:

Class 1: basic shapes

Class 2: still life (tone)

Class 3: still life, multiple objects (perspective)

Class 4: portrait detail

Class 5: full portrait

Class 6: drawing from a photograph of your choice

Class 7: freestyle


When?

» Saturdays: 11:00-14:00

Lessons of course:

         September:                                             October:

  15.09 LESSON 1                                06.10 LESSON 4                               

  22.09 LESSON 2                               13.10 LESSON 5                        

  29.09 LESSON 3                               20.10 LESSON 6                         

                                                                      27.10 LESSON 7      


At the end of each 3 hour drawing class student should have a completed drawing. In order to expand on the student’s knowledge painting course would be a great addition.

Basic drawing will be required to be purchased separately by the students. Materials and suppliers list will be provided upon registration for the course. Alternatively, Krzywy Komin can order drawing materials for 35zl, that should last for full course (maximum 2 days before the start of the class/ course).

Prowadzący: Mantas Poderys

Profesjonalny i wielokrotnie nagradzany artysta, który ukończył studia w National College of Art and Design w Irlandii. Artysta od najmłodszych lat pracuje z realistycznym malarstwem i rysunkiem. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------A professional and award-winning artist, who has completed his studies in National College of Art and Design in Ireland. An artist from an early age, Mantas works with realistic painting and drawing.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------www.mantaspoderys.com

Cena:

DARMOWE

Ilość miejsc:

10

Miejsce wydarzenia:

CRZ Krzywy Komin

ZAPISY ZAMKNIĘTE