MEDIACJE - BEZPŁATNE KONSULTACJE

16.10.2020, 15:00-17:00

Wrocławskie Centrum Mediacji we współpracy z Krzywym Kominem zaprasza do skorzystania z BEZPŁATNYCH porad mediatora w kwestiach konfliktów rodzinnych, sąsiedzkich, gospodarczych.

Jeśli obecnie doświadczasz konfliktu, jesteś uczestnikiem sprawy sądowej i rozważasz skorzystanie z mediacji w celu podjęcia próby polubownego rozwiązania sporu - na spotkaniu możesz uzyskać informacje czy Twoja sprawa może zostać skierowana do mediacji.

Dowiesz się także jak przebiega mediacja, jak wygląda ugoda mediacyjna, jakie warunki muszą zostać spełnione, aby mediacja mogła zostać zrealizowana. Poznasz korzyści wynikające z pozasądowego rozstrzygnięcia sporu oraz omówisz  problem.

Dyżury pełnić będą viceprezes Stowarzyszenia WCM patrycja Dorsz vel Drożdż oraz członek Stowarzyszenia WCM Alicja Okoniewska - mediatorki wpisane na listę mediatorów sądowych Sądu Okręgowego.

 • 15.00-15.30 - Alicja Okoniewska
 • 15.30 -16.00- Alicja Okoniewska
 • 16:00-16:30 -Patrycja Dorsz vel Drożdż
 • 16:30-17:00 - Patrycja Dorsz vel Drożdż

Jedno spotkanie trwa 30 minut. W formularzu zgłoszeniowym, w polu UWAGI wpisz proszę wybraną godzinę.

...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

*** Zadbajmy  wspólnie o nasze zdrowie:) Sprawdź jak przygotować się do wizyty w Krzywym Kominie. Garść przydatnych informacji!

Szanowni Państwo informujemy o wzmożonych środkach ostrożności i zasadach sanitarnych obowiązujących w CRZ Krzywy Komin:

 • Każda osoba wchodząca do budynku ma obowiązek zdezynfekować ręce (pojemniki z płynem dezynfekującym znajdują się w widocznym miejscu).
 • W obiekcie jest stały dostęp do płynu dezynfekującego dla odwiedzających.
 • Wszystkie sale są regularnie wietrzone, sprzątane i dezynfekowane.
 • Prowadzący warsztaty znają procedury postępowania na wypadek podejrzenia zakażenia koronawirusem lub zachorowania na COVID-19.
 • Osoby wchodzące do budynku mają obowiązek zakrywania ust i nosa.
 • Liczebność grup dostosowana jest do aktualnych zaleceń Ministra Zdrowia.
 • W warsztatach mogą uczestniczyć jedynie osoby niewykazujące objawów COVID-19.

Prowadzący: Patrycja Dorsz vel Drożdż

Wiceprezes Stowarzyszenia Wrocławskie Centrum Mediacji, Mediator rodzinny i gospodarczy, trener rozwoju, coach, właścicielka firmy szkoleniowo-coachingowej SENSIVIA, wykładowca DSW z zakresu komunikacji i zarządzania, doktorantka na Wydziale Nauk Pedagogicznych DSW. od wielu lat realizuje projekty na rzecz promowania idei mediacji i polubownego rozwiązywania konfliktów. Szczególnie interesuje się konfliktami rodzinnymi - na ten temat prowadzi badania doktorskie i pogłębia nieustannie swoją wiedzę na licznych szkoleniach. Autorka wielu artykułów z zakresu komunikacji, budowania relacji i rozwiązywania konfliktów.

Cena:

DARMOWE

Miejsce wydarzenia:

CRZ Krzywy Komin, Dubois 33-35A, Wrocław

ZAPISY ZAMKNIĘTE