Niezidentyfikowany obiekt miejski

14.11.2015, 10:00 - 16:00

Spotkanie jest kontynuacją warsztatów NOM- Niezidentyfikowany obiekt miejski, które odbyły się Bibliotece GRAFIT.

Celem warsztatów jest stworzenie przez młodych projektantów Niezidentyfikowanego Obiektu Miejskiego, w skrócie NOM. Ma to być kreatywna odpowiedź na potrzeby najmłodszych mieszkańców miasta w zakresie przestrzeni publicznych, których są użytkownikami. Zaproponowane rozwiązanie ma być zgodne z aktualnymi trendami zrównoważenia architektury i przestrzeni pod kątem energii, wody, materiałów, odpadów, zieleni i transportu uwzględniając aspekty ekologiczne, społeczne i ekonomiczne.

Warsztaty będą podzielone na trzy etapy: DOŚWIADCZANIE, KREOWANIE i REALIZACJA. Pierwsze spotkanie odbyło się 27 czerwca. Podczas zajęć dzieci poznały pracę architekta i projektanta oraz zagadnienia zrównoważenia w projektowaniu. Z tą wiedzą, mali projektanci przystąpili do poszukiwania miejsc w znanych im przestrzeniach publicznych, które chcieliby ulepszyć i lepiej dostosować do swoich potrzeb i oczekiwań.

Nadszedł czas na kolejne poczynania młodych architektów. Podczas spotkania dzieciaki połączą swoje rozwiązania, pomysły i materiały w synergiczną całość, czego efektem ma być koncepcja NOM. Następnie, w trzecim etapie warsztatów REALIZACJA, młodzi projektanci będą współpracować z architektami przy wykonaniu prototypu ich wspólnego projektu. To będzie fascynująca przygoda!

 Partner merytoryczny projektu:  

Wydział Architektury Politechniki Wrocławskiej jest jedną z wiodących szkół architektury w Polsce. Kształcenie przyszłych absolwentów opiera się na programach nauczania łączących techniczne i humanistyczne aspekty edukacji architekta i planisty przestrzennego. Program studiów zapewnia możliwość rozwijania indywidualnych predyspozycji studentów do kreowania przestrzeni i form architektonicznych, z poszanowaniem środowiska człowieka. Poza programem nauczania, na Wydziale działają liczne koła naukowe. Poszerzają one wiedzę z zakresu projektowania i kreowania jak również wzmacniają współpracę naukowców i studentów z sektorem publicznym oraz prywatnym. Jednym z kół jest eko_studio, które w swym działaniu podejmuje ważny nurt zrównoważenia w architekturze pogłębiając aspekty ekologiczne, energooszczędne i społeczne w projektowaniu.

ulotka kids NAJAKTUALNIEJSZA-11 ulotka kids NAJAKTUALNIEJSZA-08

Prowadzący: Wydział Architektury PWR

Dr inż. arch. Anna Bać – adiunkt na Wydziale Architektury Politechniki Wrocławskiej, założycielka i opiekunka koła naukowego eko_studio, współzałożycielka zespołu roboczego Architektura Energoaktywna.

Mgr inż. arch. Piotr Michalski – doktorant na Wydziale Architektury Politechniki Wrocławskiej, współzałożyciel zespołu roboczego Architektura Energoaktywna.

Lea Kazanecka-Olejnik – architekt, absolwent Wydziału Architektury PWr., student Komunikacji Wizerunkowej na Uniwersytecie Wrocławskim. Praktykę zawodową rozpoczęła od pierwszych lat studiów, projektując domy jednorodzinne oraz nieduże obiekty biurowe i przemysłowe.

Zuzanna Góra - architekt, absolwent Wydziału Architektury PWR. Doświadczenie zawodowe zdobywała już na studiach, kontynuując praktyki projektowe w kilku uznanych biurach architektonicznych.

Cena:

DARMOWE

Miejsce wydarzenia:

CRZ Krzywy Komin, ul. Dubois 33-35a, 50-207 Wrocław

ZAPISZ SIĘ

informacja o zapisach
w treści opisu warsztatów