OFFICE MANAGER - SZKOLENIE

09-10.04.2019, 09.00-17.00

Celem szkolenia jest przekazanie wiedzy i praktycznych umiejętności, które pozwolą na profesjonalne realizowanie powierzonych zadań, m. in. sprawnej komunikacji, optymalnego zarządzania czasem, zachowania się w trudnych sytuacjach, jak również poznanie wielu praktycznych wskazówek ułatwiających pracę z oprogramowaniem biurowym. Kwalifikacje profesjonalnego OFFICE MANAGERA to przede wszystkim umiejętność wspierania w organizowaniu codziennych działań przełożonych, jak i zdolność do sprawnego zarządzania przepływem informacji – U NAS SIĘ TEGO NAUCZYSZ! OFFICE MANAGER jest jednym z ważniejszych ogniw przepływu informacji w organizacji. Umiejętność zarządzania informacją, umiejętność nadawania priorytetów oraz wybór właściwych kanałów do przepływu informacji często stanowią o efektywności pracy wielu osób w firmie. Szczególny nacisk kładziemy na rozwiązania praktyczne, dlatego też szkolenia prowadzone są w formie warsztatów, z naciskiem na interaktywny udział uczestników poprzez gry symulacyjne, ćwiczenia, scenki, etc. Szkolenie jest prowadzone jako spójne połączenie wykładów – ćwiczeń – analizy przypadków oraz paneli dyskusyjnych. 

Po ukończeniu szkolenia uczestnik ma uporządkowaną wiedzę z zakresu wiedzy i praktycznych umiejętności, które pozwolą na profesjonalne realizowanie powierzonych zadań, m. in. sprawnej komunikacji, optymalnego zarządzania czasem, zachowania się w trudnych sytuacjach, jak również poznanie wielu praktycznych wskazówek ułatwiających pracę z oprogramowaniem biurowym. Kwalifikacje profesjonalnego OFFICE MANAGERA to przede wszystkim umiejętność wspierania w organizowaniu codziennych działań przełożonych, jak i zdolność do sprawnego zarządzania przepływem informacji. Uczestnik umie samodzielnie: - komunikować się zrozumiale, efektywnie i z dbałością o wizerunek własny i organizacji, którą reprezentuje, - diagnozować kontekst i okoliczności swoich wypowiedzi i adekwatnie je dostosowywać do okoliczności, - zdobędzie wiedzę w obszarze specyfiki różnego rodzaju dokumentacji, - nauczy się jak czytać i jak rozumieć specyficzne dokumenty branżowe, - zdobędzie wiedzę w zakresie bezpieczeństwa danych osobowych, - dowie się jak budować własny rytm dobowy w oparciu o zasoby własne w codziennej pracy, - dostanie wskazówki dotyczące tego jak używać stresu, aby był energią twórczą, - pozna różnice między UWAŻNOŚCIĄ a STRESEM i radzeniem sobie w obliczu wyzwań zawodowych, - zdobędzie wiedzę jak współpracować z innymi firmami oraz klientami, - dowie się jak organizować wydarzenia firmowe oraz służbowe podróże, - nauczy się zasad efektywnej komunikacji: rozumienia oraz wyznaczania jej celów, analizy kontekstu i dopasowywania charakteru i stylu wypowiedzi zależnie od diagnozy sytuacji, - wzmocni świadomość współtworzenia wizerunku Firmy. Uczestnik szkolenia ma umiejętność samokształcenia się, rozumie znaczenie komunikacji interpersonalnej oraz potrafi prawidłowo identyfikować i rozstrzygać dylematy związane z wykonywaniem zawodu OFFICE MANAGER'A.

1. Profesjonalna asystentka

     1.1. Kwalifikacje zawodowe i osobiste Asystentki

     1.2. Uprzejmość takt dyskrecja, lojalność, profesjonalizm

2.Asertywność i komunikacja

      2.1. Komunikacja

      2.2. Asertywność

      2.3. Stres

      2.4.  Indywidualny styl rozwiązywania konfliktów

3.Savoir- vivre w biznesie – wizerunek firmy

      3.1. Dresscode – ubiór biznesowy

      3.2 .Wizerunek w obszarze społecznej odpowiedzialności biznesu

       3.3. Powitanie/Prezentacja/przedstawienie/pierwsze wrażenie

       3.4. Wręczanie i przyjmowanie wizytówek, protokół dyplomatyczny

4. Umiejętności komunikowanie się:

        4.1. Prowadzenie rozmowy telefonicznej

        4.2.Korespondencja listowa i e-mailowa własna oraz przełożonego

5. Organizacja spotkań

         5.1.Spotkania i narady służbowe

         5.1.1 Planowanie spotkań od czego zacząć , czego nie pominąć .

         5.1.2. Zasady zwoływania posiedzeń

         5.1.3. Przygotowanie zaproszeń, materiałów, projektów uchwał, itd.

         5.1.4. Protokołowanie, sprawozdanie, notatki.

         5.2. Organizacja imprez i przyjęć

         5.3.Planowanie podróży służbowych szefa

6.Wybrane techniki efektywnego zarządzania czasem

       6.1. Macierz Eisenhowera – zadania pilne, nie pilne, ważne i nieważne

       6.2. Zasada Pareto – zarządzanie priorytetami

       6.3. Analiza ABC – planowanie zadań dziennych, tygodniowych i

                miesięcznych

       6.4. Krzywa REFA, dobowy rytm wydajności, organizacja dnia

       6.5. Gospodarowanie czasem własnym i przełożonego

       6.6. Prowadzenie terminarza szefa

       6.7. Zadania krótko i długo-terminowych

7. Dokumentacją firmy. Obieg dokumentów.Archiwizacja .

    7.1. Obieg dokumentacji firmowej

    7.2 Ocena przydatności dokumentów

    7.3. Segregowanie i przechowywanie dokumentów

    7.4.Archiwizacja dokumentów

Prowadzący: Katarzyna Ujek

Trener mentalny socjolog z uprawnieniami mediatora zawodowego. Pani Katarzyna specjalizuje się w treningach mentalnych, sprzedaży i obsłudze klienta, coachingu handlowym i menedżerskim. Specjalizuje się w szkoleniach ze sprzedaży bezpośredniej i telefonicznej. Posiada 8-letnią praktykę w prowadzeniu szkoleń, sesji coachingowych, wiedzę i doświadczenie w obszarze sprzedaży i zarządzania. Doświadczenie zawodowe zdobywała na stanowiskach sprzedażowych i menedżerskich w międzynarodowych korporacjach na rynku usług finansowych. W trakcie warsztatów wykorzystuje sprawdzone narzędzia i techniki sprzedażowe, oparte o własne, praktyczne doświadczenia. Zrealizowała ponad 1700 godzin szkoleniowych, ponad 800 godzin coachingu handlowego i menadżerskiego. Jako coach i trener specjalizuje się głównie w podnoszeniu efektywności handlowców i menedżerów. Buduje autorskie programy szkoleniowe, a fundamentem jej pracy są treningi mentalne w biznesie. Uczy handlowców i menedżerów jak wytrwale dążyć do osiągania celów, łatwiej radzić sobie z wyzwaniami, trudnymi sytuacjami oraz lepiej budować relacje z pracownikami i klientami.

Cena:

1450 zł

Ilość miejsc:

20

Miejsce wydarzenia:

CRZ Krzywy Komin

ZAPISY ZAMKNIĘTE