OPEN ART

16.02-29.06.2019, 10:00-13:30

Open art

Kochani, zapraszamy na wyjątkowe warsztaty Open Art! Jest sympatycznie, ciekawie, a przede wszystkim rozwijająco!

"Wszystkim tym, którzy zastanawiają się nad tym czy warto się zapisać na jego warsztaty, odpowiem po prostu TAK. Atmosfera na zajęciach jest bardzo przyjemna i uczestnicy bardzo się integrują. Szczerze polecam i zachęcam." -uczestniczka warsztatów.

Przyjdź do nas na Open Art, serie elastycznych zajęć z malarstwa olejnego oraz rysunku. Na zajęciach będziesz mógł zagłębić się w tajniki obu technik. To co będziesz robił na zajęciach zależy tylko od Ciebie. Możesz po prostu pracować nad poprawieniem swoimi artystycznymi umiejętności pod okiem prowadzącego, ale również z resztą grupy pracować nad tematem poszczególnych zajęć, które będą rozwijać najróżniejsze techniki. Lekcje składają się w 20% z teorii oraz aż w 80% z praktyki. Kurs przeznaczony jest dla wszystkich powyżej 17 roku życia, na każdym poziomie zaawansowania, od początkujących po profesjonalnych i wykształconych plastyków. Kurs będzie prowadzony w języku angielskim. Na warsztatach bedzie obecny tlumacz.


!!!Zajrzyj na naszego facebooka, by wygrać  kurs Open art. Zwycięzca zostanie wyłoniony - 14.02.2019 r.

Link do FB: https://www.facebook.com/CRZKrzywyKomin/videos/2277853125766571/

REGULAMIN KONKURSU

Udostępnij video publicznie na swojej tablicy FB. Oznacz pod udostępnionym linkiem co najmniej dwóch swoich znajomych-artystów:) Konkurs trwa od 08.02.2019 do 14.02.2019, do godz. 12.00 . Z wybraną osobą skontaktujemy się poprzez facebooka CRZ Krzywy Komin. Biorąc udział w konkursie wyrażasz zgodę na opublikowanie twojego imienia i nazwiska na facebooku CRZ Krzywy Komin. Materiały na warsztaty trzeba zapewnić sobie we własnym zakresie. Powodzenia!


W formularzu zgłoszeniowym, w polu - uwagi proszę o podanie daty wybranych zajęć:

16.02 Lekcja 1: Martwa natura, teoria koloru.

23.02 Lekcja 2: Cała sylwetka (praca z czarnym i białym).

02.03 Lekcja 3: Martwa natura, perspektywa.

09.03 Lekcja 4: Perspektywa architektoniczna.

23.03 Lekcja 5: Szczegóły twarzy.

30.03 Lekcja 6: Szczegóły twarzy.

06.04 Lekcja 7: Cała sylwetka.

20.04 Lekcja 8: Pełny portret.

27.04 Lekcja 9: Uchwycenie ruchu.

04.05 Lekcja 10: Cała sylwetka.

11.05 Lekcja 11: Cała sylwetka.

25.05 Lekcja 12: Martwa natura, teoria koloru.

01.06 Lekcja 13: Martwa natura, perspektywa.

08.06 Lekcja 14: Pełny portret.

22.06 Lekcja 15: Cała sylwetka.

29.06 Lekcja 16: Martwa natura, teoria koloru.

Ceny:

1 lekcja - 65zł

9 lekcji - 585 zł (+ 1 lekcja gratis)

15 lekcji - 895 zł (+ 1 leckja gratis)

Materiały:
Istnieje możliwość zamówienia materiałów poprzez Krzywy Komin lub przyniesienia własnych - LISTA DO MALARSTWA oraz LISTA DO RYSUNKU.
Zestaw do rysunku - 35 zł
Zestaw do malarstwa - 90 zł

Materiały do malarstwa na 1 lekcję  - 25 zł

We invite you to unique Open Art workshops! It is pleasant, interesting, and above all developing experience! Join us for Open Art, a series of flexible classes of painting and drawing.

"To all those who are wondering whether it is worth signing up for his workshops, I will simply answer, YES. The atmosphere is very pleasant, which has a positive impact on group integration. I honestly recommend and encourage everyone to sign up for the course” -participant of the workshops.

During classes you will be able to dive into the secrets of drawing and painting techniques. What you will do in the classroom depends only on you. You can simply work on improving your artistic skills under the guidance of the teacher, but also work with the rest of the group on the subject of particular classes that will develop various techniques. Lessons make up 20% of theory and up to 80% of practice. Open Art is suitable for everyone over the age of 17, all levels welcome, from beginner to professional artists. The course will be taught in English, a Polish translator will be present also. Get a free class when you buy a set of classes.


To enter competition check out our Facebook. Competition winner of Open Art (full course) will be announced on 14.02.2019

fb link: https://web.facebook.com/CRZKrzywyKomin/videos/2277853125766571

COMPETITION TERMS AND CONDITIONS

Share video on your Facebook's public page. Tag two of your artists friends. Competition is running from 08.02.2019 - 14.02.2019 noon. One winner will be picked out of the entrants at random. The lucky winner by CRZ Krzywy Komin. When you take part in this competition you give a permission to place your name and surname on our facebook page (CRZ Krzywy Komin). Goodluck!


Please choose dates when signing up in the section – in comments:

16.02 Class 1: Still life, colour theory.

23.02 Class 2: Full figure (black and white painting).

02.03 Class 3: Still life, perspective.

09.03 Class 4: Architectural perspective.

23.03 Class 5: Portrait detail.

30.03 Class 6: Portrait detail.

06.04 Class 7: Full figure.

20.04 Class 8: Full portrait.

27.04 Class 9: Capturing movement

04.05 Class 10: Full figure.

11.05 Class 11: Full figure.

25.05 Class 12: Still life, colour theory

01.06 Class 13: Still life, perspective.

08.06 Class 14: Full portrait.

22.06 Class 15: Full figure

29.06 Class 16: Still life, colour theory

Prices:

1 class - 65 zł

9 classes - 585 zł (+ 1 class free)

15 classes  - 895 zł (+ 1 class free)

Materials: A list of materials required for the PAINTING CLASSES and DRAWING CLASSES. There is an option to order them through Krzywy Komin.

Drawing set - 35 zł

Painting set - 90 zł

Painting materials for single class – 25zl

Prowadzący: Mantas Poderys

Profesjonalny i wielokrotnie nagradzany artysta, który ukończył studia w National College of Art and Design w Irlandii. Artysta od najmłodszych lat pracuje z realistycznym malarstwem i rysunkiem. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------A professional and award-winning artist, who has completed his studies in National College of Art and Design in Ireland. An artist from an early age, Mantas works with realistic painting and drawing.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------www.mantaspoderys.com

Cena:

65 zł

+ materiały

Ilość miejsc:

15

Miejsce wydarzenia:

CRZ Krzywy Komin

ZAPISZ SIĘ* Pamiętaj, że każde pole w formularzu zgłoszeń powinno być uzupełnione.