PLACEMAKING - TWORZYMY PRZYJAZNĄ PRZESTRZEŃ

07.11.2020, 12.00-18.30

Przed nami kolejne warsztaty organizowane w ramach projektu „Trampolina do kultury”. Tym razem  zajmiemy sie zagadnieniem placemakingu. To świetna okazja, by  poznać model projektowania przestrzeni miejskich w oparciu o wiedzę i preferencje mieszkańców i zastanowić się nad tym jak powinno wyglądać nasze miasto. Placemaking według definicji to wieloaspektowe podejście do projektowania przestrzeni publicznych, które czerpie z inspiracji i potencjału społeczności lokalnej. Bierze pod uwagę wiele czynników, m.in.: edukację, odpoczynek, kulturę. Przykładem takiej przestrzeni w tkance miejskiej mogą być publiczne biblioteki. Dzisiejsze biblioteki to nie tylko magazyny księgozbioru. To również często miejsca do pracy, spotkań, warsztatów, odpoczynku dla różnych grup odbiorców – dzieci, nastolatków, dorosłych i seniorów. Poprzez projekty wnętrz, odpowiadające potrzebom lokalnych społeczności, mogą stanowić miejsce spędzania czasu indywidualnie oraz w grupie aktywizując sąsiedztwo. Aspekt tworzenia takich przestrzeni zostanie zaprezentowany przez biuro Piasek Michalski Architekci.

W ramach warsztatów uczestnicy zainspirowani nagradzanymi realizacjami biura Piasek Michalski Architekci, będą mieli okazję zaprojektować wnętrze jednej z filii Miejskiej Biblioteki Publicznej we Wrocławiu.

  • 7 listopada, godz. 12.00-18.30 –  wykład + warsztaty w CRZ Krzywy Komin

Serdecznie zapraszamy!

Udział w warsztatach jest bezpłatny.

* Aby wziąć udział w warsztatach należy zapisać się poprzez formularz internetowy, a także dokonać wpłaty kaucji w wysokości 30 zł, która zostanie zwrócona po zajęciach (szczegóły zostaną podane w procesie rekrutacji).

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Warsztaty są częścią programu pracowni Kultura Przestzreni Miejskiej. Zajęcia poświęcone  są zrozumieniu przestrzeni miejskiej jako miejsca zaistnienia zjawisk 
kulturalnych, a także poszczególnych elementów, które się na nią składają. Działanie w dużej
 mierze wykorzystuje przestrzeń lokalną osiedla Nadodrze, dzięki czemu nie tylko przyczynia się 
do lepszego zrozumienia przez mieszkańców miejsca ich zamieszkania, ale również stwarza 
potencjał do poprawy jakości przestrzeni osiedlowej i rewitalizacji poprzez kulturę.

Wszystkie prace powstałe w ramach projektu „Trampolina do kultury” pozostają w posiadania Fundacji OPEN MIND. Będziecie mieli okazję zobaczyć efekty swojej pracy podczas grudniowej wystawy podsumowującej projekt  w CRZ Krzywy Komin.

Projekt „Trampolina do kultury” dofinansowano ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

*** Zadbajmy  wspólnie o nasze zdrowie:) Sprawdź jak przygotować się do wizyty w Krzywym Kominie. Garść przydatnych informacji!

Szanowni Państwo informujemy o wzmożonych środkach ostrożności i zasadach sanitarnych obowiązujących w CRZ Krzywy Komin:

  • Każda osoba wchodząca do budynku ma obowiązek zdezynfekować ręce (pojemniki z płynem dezynfekującym znajdują się w widocznym miejscu).
  • W obiekcie jest stały dostęp do płynu dezynfekującego dla odwiedzających.
  • Wszystkie sale są regularnie wietrzone, sprzątane i dezynfekowane.
  • Prowadzący warsztaty znają procedury postępowania na wypadek podejrzenia zakażenia koronawirusem lub zachorowania na COVID-19.
  • Osoby wchodzące do budynku mają obowiązek zakrywania ust i nosa.
  • Liczebność grup dostosowana jest do aktualnych zaleceń Ministra Zdrowia.
  • W warsztatach mogą uczestniczyć jedynie osoby niewykazujące objawów COVID-19.

Prowadzący: Piotr Michalski

Architekt, ukończył studia na Wydziale Architektury Politechniki Wrocławskiej, gdzie w 2020 roku obronił doktorat. Od 2008 roku zdobywa doświadczenie zawodowe w polskich i zagranicznych pracowniach architektonicznych m.in.: JSK Architekci, Studio EL, PRP Architects. Brał udział w nagradzanych projektach konkursowych, na m.in.: Bibliotekę Multimedialną Grafit we Wrocławiu (I nagroda), energooszczędny budynek biurowy w Bielanach Wrocławskich (II nagroda), zabudowę mieszkaniową osiedla Nowe Żerniki (III nagroda). Zrealizowana, w ramach wygranego konkursu, Biblioteka Multimedialna Grafit została wyróżniona w konkursie DOFA’17 w kategorii „Wnętrze & Dizajn” oraz została ujęta w zestawieniu 10 niezwykły bibliotek w Polsce przez portal culture.pl. Dało to początek współpracy z arch. Sandrą Piasek przy projektach wnętrz kolejnych bibliotek: Biblioteki Fama we Wrocławiu (nominacja w konkursie Polskie Wnętrze 2016 w kategorii wnętrza publiczne) oraz Biblioteki Centralnej w Brzegu (wyróżnienie w konkursie 2018 Najlepsza Przestrzeń Publiczna Województwa Opolskiego w kategorii Obiekt Użyteczności Publicznej). W latach 2012-2016 prowadził zajęcia na Wydziale Architektury Politechniki Wrocławskiej z zakresu projektowania architektury mieszkaniowej, jedno-i wielorodzinnej oraz architektury usługowej. Współpracując z Fundacją Open Mind współorganizował międzynarodowe warsztaty projektowe Fresh Design (2013 -2017) oraz brał udział w warsztatach Kids Design Space (2015, 2016, 2018). Od 2017 roku pracuje dla biura PRP Architects gdzie zajmuje się projektami osiedli mieszkaniowych w Wielkiej Brytanii, m.in.: rewitalizacją wioski olimpijskiej w Londynie.

Prowadzący: Sandra Piasek

Uprawniona architekt, ukończyła studia na Wydziale Architektury Politechniki Wrocławskiej w 2012 r. Jej magisterska praca dyplomowa została nominowana we wrocławskim konkursie SARP. Od 2010 roku z dobywała doświadczenie zawodowe w pracowniach architektonicznych m.in.: P33, Grupa Synergia, ArC2 biorąc udział w nagradzanych projektach konkursowych na: Bibliotekę Multimedialną Grafit we Wrocławiu (I nagroda), Plac Słowiański w Legnicy (I nagroda), zabudowę mieszkaniową osiedla Nowe Żerniki (III nagroda). Realizacja wnętrza Biblioteki Multimedialnej Grafit otrzymała wyróżnienie w konkursie DOFA’17 w kategorii „Wnętrze & Dizajn”, została także ujęta w zestawieniu 10 niezwykłych bibliotek w Polsce przez portal culture.pl. Zaowocowała kolejnymi zrealizowanymi projektami wnętrz bibliotek we współpracy z arch. Piotrem Michalskim: Biblioteki Fama we Wrocławiu (nominacja w konkursie Polskie Wnętrze 2016 w kategorii wnętrza publiczne) oraz Biblioteki Centralnej w Brzegu (wyróżnienie w konkursie 2018 Najlepsza Przestrzeń Publiczna Województwa Opolskiego w kategorii Obiekt Użyteczności Publicznej). Rozwój zawodowy kontynuowała poprzez udział w 2019 roku w warsztatach projektowych laureatów Nagrody Pritzkera – RCR Arquitectes. Od 2017 roku pracuje przy projekcie wielofunkcyjnego pawilonu hodowlano-wystawienniczego wraz z wybiegami zwierząt zwanego „Orientarium” na terenie Miejskiego Ogrodu Zoologicznego w Łodzi. Jest członkiem Dolnośląskiej Okręgowej Izby Architektów

Cena:

DARMOWE

30 zł zwrotna zaliczka

Ilość miejsc:

10

Miejsce wydarzenia:

CRZ Krzywy Komin

ZAPISY ZAMKNIĘTE