DOŁĄCZ DO NASZEGO ZESPOŁU! PUBLICZNE PRZEDSZKOLE WROCŁAWSKIE SKAUTY 5

01.07-30.09.2021

Znasz i lubisz działania CRZ Krzywy Komin we Wrocławiu? Masz wykształcenie pedagogiczne i jesteś otwarta/y na nowości w edukacji? Dołącz do naszego zespołu!

Publiczne Przedszkole Wrocławskie Skauty V w CRZ Krzywy Komin na Nadodrzu poszukuje kadry pedagogicznej:

 • Wicedyrektora ds. programowych
 • Nauczycieli wychowania przedszkolnego
 • Nauczycieli wspomagających
 • Pedagoga przedszkolnego

Adres: ul. Stanisława Dubois 33-35a we Wrocławiu.

Zakres obowiązków:

 • sprawowanie opieki na dziećmi,
 • organizacja zajęć edukacyjnych,
 • realizacja programu,
 • zapewnienie bezpieczeństwa podopiecznym.

Wymagania:

 • wykształcenie kierunkowe z przygotowaniem pedagogicznym (również z tytułem licencjata);
 • wysoki poziom kultury osobistej, bardzo duża komunikatywność, pogodne nastawienie do rodziców, kadry i dzieci;
 • kreatywność oraz otwartość na nowości edukacyjne;
 • przygotowanie dziecka do podjęcia nauki w szkole;
 • rozwijanie u dziecka tzw. dojrzałości szkolnej dotyczącej sfery umysłowej, fizycznej, emocjonalnej i społecznej;
 • czuwanie nad prawidłowym rozwojem każdego dziecka i w przypadku zauważenia nieprawidłowości, powiadomienia rodziców;
 • aktualna książeczka do celów sanitarno – epidemiologicznych.

Oferujemy:

 • umowę o pracę na cały etat lub inną formę współpracy – do uzgodnienia, w tym:
 • możliwość awansu zawodowego,
 • możliwość podnoszenia kwalifikacji zawodowych poprzez współfinansowanie studiów, kursów oraz szkoleń;
 • pracę w organizacji o bogatym doświadczeniu w edukacji;
 • atrakcyjne wynagrodzenie;
 • elastyczny grafik.

Wszelkie szczegóły do uzgodnienia na spotkaniu. Zapraszamy do przesłania CV na adres: biuro5@wroclawskieskauty.pl

Zgłoszenia przyjmujemy do 30 września 2021 r.

www.wroclawskieskauty.pl/skauty-5/


UWAGA!

Publiczne Przedszkole Wrocławskie Skauty V zastrzega sobie prawo do odpowiedzi tylko na wybrane oferty. Oferty bez klauzuli o ochronie danych osobowych niestety nie będą rozpatrywane.

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE. 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE) Robert Burszewski, informuje:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Robert Burszewski, ul. Litomska 24/6, 53-641 Wrocław, numer telefonu: +48 713 - pokaż numer telefonu - .
 2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych: pisemnie na adres wymieniony w punkcie 1.
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na potrzeby aktualnej rekrutacji - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a, art. 9 ust.2 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE. 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE) oraz na podstawie ustawy z dnia 26 czerwca 1974 roku Kodeks pracy.
 4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.
 5. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przechowywane przez okresy wynikające z przepisów prawa oraz będą archiwizowane zgodnie z regulacjami obowiązującymi w szkole.
 6. Posiada Pani/Pan prawo żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
 7. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego na działania szkoły w zakresie ochrony danych osobowych.
 8. Podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa. Ich niepodanie może skutkować odmową rozpatrzenia kandydatury w procedurze rekrutacyjnej, a w pozostałym zakresie jest dobrowolna.

Cena:

DARMOWE

Miejsce wydarzenia:

CRZ Krzywy Komin

ZAPISZ SIĘ

informacja o zapisach
w treści opisu warsztatów