PROGRAMOWANIE JAVA/SQL

03.10-19.12.2020, 12:30-14:00

Cyfrowa Akademia Wrocław zaprasza młodzież w wieku 11-15 lat na zajęcia z podstaw programowania JAVA/ SQL.

Głównym celem kursu jest opanowanie podstaw języka Java. To uniwersalny język, w którym można stworzyć zarówno proste aplikacje mobilne, ale i bardzo skomplikowane systemy bankowe. Poznasz najważniejsze frameworki oraz biblioteki dla Javy. Java jest dla każdego, kto chciałby zmierzyć się ze skomplikowanymi zagadkami logicznymi i dogłębną analizą zadanego problemu. SQL to natomiast jeden z podstawowych języków bazodanowych. Popularny język zapytań, nawet najbardziej ciekawskim pozwoli na uzyskanie odpowiedzi na wszystkie postawione pytania.

Spotkania odbywać się będą co sobotę. Cykl spotkań rozpoczynamy 3 PAŹDZIERNIKA.
Warsztaty przeznaczone dla dzieci w wieku 11-15 lat.

...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

*** Zadbajmy  wspólnie o nasze zdrowie:) Sprawdź jak przygotować się do wizyty w Krzywym Kominie. Garść przydatnych informacji!

Szanowni Państwo informujemy o wzmożonych środkach ostrożności i zasadach sanitarnych obowiązujących w CRZ Krzywy Komin:

  • Każda osoba wchodząca do budynku ma obowiązek zdezynfekować ręce (pojemniki z płynem dezynfekującym znajdują się w widocznym miejscu).
  • W obiekcie jest stały dostęp do płynu dezynfekującego dla odwiedzających.
  • Wszystkie sale są regularnie wietrzone, sprzątane i dezynfekowane.
  • Prowadzący warsztaty znają procedury postępowania na wypadek podejrzenia zakażenia koronawirusem lub zachorowania na COVID-19.
  • Osoby wchodzące do budynku mają obowiązek zakrywania ust i nosa.
  • Liczebność grup dostosowana jest do aktualnych zaleceń Ministra Zdrowia.
  • W warsztatach mogą uczestniczyć jedynie osoby niewykazujące objawów COVID-19.

Prowadzący: Cyfrowa Akademia

Jesteśmy największą i najbardziej doświadczoną firmą organizującą kursy programowania dla dzieci i młodzieży. Uczymy tego, co potrzebne, skutecznie, zabawnie, profesjonalnie. Kształtujemy w dzieciach umiejętności myślenia logicznego, a jednocześnie abstrakcyjnego. Rozszerzając horyzonty ich wyobraźni uczymy dzieci myślenia na schematach i poza schematami oraz tego, że nie ma dla nich granic. Wejdź na naszą stronę: cyfrowaakademia.edu.pl

Cena:

199 za m-c zł

Ilość miejsc:

10, wiek: 11-15 lat

Miejsce wydarzenia:

CRZ Krzywy Komin, Dubois 33-35A, Wrocław

ZAPISZ SIĘ
Formularz bez wpisanego imienia i nazwiska dziecka nie będzie klasyfikowany do przejścia procesu rekrutacyjnego!

* Pamiętaj, że każde pole w formularzu zgłoszeń powinno być uzupełnione.