SZKOLENIE TEAM MANAGEMENT

29.07.2019, 9:00-17:00

Z człowiekiem jest jak z polem – czasami biegnie przez nie żyła złota, ale nikt o tym nie wie. (Jonathan Swift)

Szkolenie Team Management nadaje ludzką twarz kierowaniu zespołem. Uczula uczestników na analizę ukrytego w ludziach potencjału, zwiększa samoświadomość, a także jasno nakreśla ścieżkę, którą powinni podążać w pracy zespołowej.

 ADRESACI SZKOLENIA

Liderzy lub managerowie zespołów, którzy chcą podnieść swoje kompetencje. Szkolenie idealnie również dla osób myślących o zmianie stanowiska pracy.

KORZYŚCI Z UDZIAŁU W SZKOLENIU

 • Umiejętność doboru stylu zarządzania pod kątem etapu rozwoju pracownika w organizacji
 • Zdobycie umiejętności zarządzania sytuacyjnego
 • Poznanie technik zwiększających skuteczność pracy zespołu

ZAKRES I CZAS SZKOLENIA – 1 DZIEŃ / 8H

Analiza stylów zarządzania pod kątem etapu rozwoju pracownika w organizacji

 • Sylwetka lidera – mapa cech i umiejętności (na bazie mapy myśli – jest wyjściową do planowania rocznego rozwoju kompetencji miękkich lidera)
 • 5 obszarów pracy lidera: analizowanie, planowanie, motywowanie, kontrolowanie, ocenianie (druga mapa wyszczególniająca konkretne obszary do pracy systemowej)
 • Style kierowania zespołem w oparciu o metodologię Golemana, najczęstsze błędy (autoanaliza stylu zarządzania lidera wraz z opisem rażących błędów popełnianych na każdym etapie pracy lidera)
 • Etapy rozwoju pracownika na bazie szablonu Blancharda (omówienie etapów rozwoju pracownika w organizacji razem z wypracowaniem macierzy metod pracy na każdym z nich)

Techniki zwiększające efektywność pracy zespołu / zarządzanie sytuacyjne

 • Analiza typów temperamentalnych – zwiększenie świadomości lidera w doborze metod pracy i form komunikatów kierowanych do zespołu na bazie 4 rodzajów osobowości
 • Wyznaczanie celów metodą SMART
 • Udzielanie pozytywnej oraz negatywnej informacji zwrotnej
 • EXPOSE lidera – 5 etapów budowania autorytetu oraz pracy ze zmianą

Szkolenie w 70% prowadzone jest metodą warsztatową – głównym trzonem są ćwiczenia na bazie przedstawionej teorii, aby grupa już na etapie szkolenia wyrobiła w sobie nawyk implementacji prawidłowych zachowań do rozmowy z klientem.

Prowadzący: Elżbieta Malik

"Marką osobistą jest to, co mówimy o kimś, gdy wychodzi z pokoju". Uczestnicy jej szkoleń w ankietach najczęściej mówią jedno: widać, że kocha swoją pracę. Ze swojego słownika wyrzuciła słowo "niemożliwe". Jeśli czegoś nie da się zrobić, oznacza to dla niej, że nadal trzeba szukać rozwiązań. W pracy nie wychodzi z pudełka - jest przekonana, że lepiej je spalić i kreować nową rzeczywistość. W wolnym czasie tworzy materiały na YouTube'a oraz kibicuje skoczkom narciarskim. Trener Szkoły Trenerów Wszechnicy Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz coach, ekspert ds. szkoleń z zakresu sprzedaży, motywacji, zarządzania zasobami ludzkimi, train the trainers oraz obsługi klienta (191 przeprowadzonych szkoleń m.in. dla Banku BZWBK, Ceneo, Euro-Tax, CUF-Podatki).

Cena:

299 zł

Ilość miejsc:

20

Miejsce wydarzenia:

CRZ Krzywy Komin

ZAPISY ZAMKNIĘTE