ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2/2018 dostawa materiałów zużywalnych do drukarek 3D

18-27.08.2018, do godz. 15.00

na dostawę oryginalnych, o wysokiej jakości materiałów zużywalnych dedykowanych do obsługi nowych drukarek 3D „ZMORPH VX Printing Set” w ramach projektu pt. „Eko-eksperyment! Nowe technologie w nauczaniu przedmiotów matematyczno-przyrodniczych z elementami przedsiębiorczości i Eko rozwiązań”, na który Zamawiający dostał dofinansowanie w na podstawie umowy o dofinansowanie Projektu nr RPDS.10.02.02-02-0029/17-00 Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego 2014 – 2020. Termin składania ofert: ​ 12.04.2018 r., do godz. 15:00. ​ Zapytanie ofertowe do pobrania wraz z załącznikami. Zapytanie_ofertowe nr 2.2018 Fundacja OpenMind wersja edytowalna Zapytanie_ofertowe nr 2.2018 Fundacja OpenMind.pdf FE_PR-DS-UE_EFS-poziom-PL-black

Cena:

DARMOWE

ZAPISZ SIĘ

informacja o zapisach
w treści opisu warsztatów