Tutaj znajdziesz listę naszych najlepszych ofert i promocji:

Może ci się spodobać:

tel. +48 71 733 44 30

Monika Szymonek

Absolwentka  studiów MBA w Oxford Brooks University and Polish Open University, Podyplomowych studiów Public Relations i Psychologii Zarządzania oraz Psychologii Społecznej w SWPS we Wrocławiu. Absolwentka studiów magisterskich Politechniki Zielonogórskiej na Wydziale Zarządzania i Marketingu. Coach, certyfikowany trener biznesu i rozwoju osobistego, moderator Design Thinking.

Ekspert w obszarze doskonalenia kompetencji menedżerskich oraz zarządzania złożonymi projektami rozwojowymi. Od ponad 12 lat prowadzi samodzielne projekty coachingowe oraz szkoleniowo-doradcze. Specjalizuje się w projektach dedykowanych kadrze menedżerskiej średniego i wyższego szczebla – zwłaszcza w obszarze rozwoju kompetencji miękkich  (w tym skutecznego przywództwa, zarządzania zespołem, komunikacji i motywowania).

Coach, asesor, konsultant HR, certyfikowany trener biznesu i rozwoju osobistego, wykładowca akademicki, od 2009 roku właściciel firmy szkoleniowo – consultingowej Szymonek- Stec ACADEMY, której głównym celem jest dostarczanie  ludziom i organizacjom narzędzi niezbędnych do wypełnienia luki pomiędzy wiedzą, a działaniem, by w pełni potrafili wykorzystać posiadaną wiedzę w praktyce.

Specjalizuje się w kompleksowym doskonaleniu kompetencji głównie wśród kadry menedżerskiej. menedżerskich. Począwszy od diagnozy poziomu wymaganych kompetencji, poprzez pracę nad określonymi obszarami rozwojowymi. Przeprowadziła kilkaset sesji dla Pracowników rożnych szczebli zarządzania polskich i zagranicznych firm. Przeprowadziła blisko  2 200 sesji badania kompetencji metodą Assesment/Development Center oraz ponad 5 000 tysięcy godzin treningu indywidualnego / zgodnie z metodyką coachingu biznesowego, shadowing coachingu oraz mentoringu menedżerskiego/

Wcześniej jako HR Manager oraz Training and Development Manager w sektorze R&D była między innymi odpowiedzialna za wdrażanie nowoczesnych rozwiązań w zakresie, budowy potencjału intelektualnego, zarządzania talentami oraz zarządzania wiedzą.

Międzynarodowy Master Programowania Neurolingwistycznego oraz Time Line TherapyTM. Absolwent licznych kursów i szkoleń z zakresu perswazji, motywacji osiągnięć, wystąpień publicznych. Uczyła się m.in. u takich sław, jak: Brian Tracy, Robert Cialdini, Les Brown, Anthony Robbins, Kevin Hogan, Andy Harrington i wielu innych.

Od 8 lat współpracuje z wieloma uczelniami i jako wykładowca akademicki specjalizuje się w prowadzeniu zajęć z zakresu doskonalenia kompetencji menedżerskich, psychologii biznesu, psychologii kierowania, narzędzi kierowania i diagnozy zachowań organizacyjnych, psychologii komunikacji, motywowania personalnego, wywierania wpływu, budowania relacji z klientami, .kształtowania kultury organizacyjnej

Jest twórcą i kierownikiem merytorycznym programu studiów podyplomowych w Wyższej Szkole Bankowej we Wrocławiu – Akademia Rozwoju Osobistego    dedykowanych dla menadżerów średniego  i wysokiego szczebla.

Jej osobistą misją jest wspieranie ludzi i organizacji w pełnym wykorzystaniu ich potencjału, w celu efektywnego wdrażania pożądanych przez nich zmian na poziomie behawioralnym.

User registration

You don't have permission to register

Reset Password